Program ograniczania ryzyka w podsystemie społecznym kopalń węgla kamiennego

Nr projektu:
NR09-0009-10

Termin realizacji:
01.11.2010 - 30.06.2013

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000