Projekt wiedza szansą na sukces w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego

"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

Termin realizacji:
03.01.2011 - 30.12.2012

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000