PROMETEST

Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM

Projekt realizowany w ramach: III konkurs CuBR

Termin realizacji:
etap I: 01.04.2017 - 31.03.2018
etap II: 01.06.2018 - 31.03.2019

Zamawiajcy: NCBR 

Lider: CUPRUM 

Kierownik projektu w GIG: 
etap I: 

Jednostka Oceny Zgodności
dr inż. Jacek Sobala
e-mail: jsobala@gig.eu
tel. 32 3246 540

etap II: 
Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni
dr hab. inż. Adam Lurka
e-mail: alurka@gig.eu
tel. 32 259 25 75

+ 48-32-259-2000