Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu

Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu

 

Kierownik projektu:

Zakład Ochrony Wód
dr Adam Hamerla
e-mail: ahamerla@gig.eu
tel. 32 259 22 92

 

Termin realizacji: 01.02.2019

Główny Instytut Górnictwa – Zakład Ochrony Wód, realizuje na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pracę pt. Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Praca ta jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu stwierdzenie przyczyn identyfikowanych przekroczeń ładunków związków fosforu oraz azotu, których źródłem może być sektor komunalny, przemysłowy i rolniczy oraz zaplanowanie działań, które pozwolą ograniczyć nadwyżkę ich ładunku w stopniu umożliwiającym uzyskanie dobrego stanu wód.

 

+ 48-32-259-2000