Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej

Termin realizacji:
01.11.2012 - 30.06.2014

Kierownik projektu:

mgr Szymon Łagosz

+ 48-32-259-2000