Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich/ponadgimnazjalnych/technicznych, kształcących się w zawodach związanych z budownictwem

Termin realizacji projektu: 09.05.2017 - 30.11.2018

Zamawiający:
Skarb Państwa – Minister Rozwoju i Finansów

Kierownik pracy w GIG:

Centrum Rozwoju Kompetencji
mgr Szymon Łagosz
e-mail: slagosz@gig.eu
tel. 32 259 21 90

+ 48-32-259-2000