RATZEO

Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych
Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych

Nr projektu:
PBS2/B2/14/2014

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, prof. GIG

Lider:
GIG

Okres realizacji:
01.05.2014 - 30.04.2017

+ 48-32-259-2000