Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania

Termin realizacji:
01.10.2008 - 30.09.2012

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Grzegorz Mutke

, prof. GIG

+ 48-32-259-2000