Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych

Nr projektu:
POKL.04.01.01-00-027/10

Termin realizacji:
03.01.2011 - 30.09.2014

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

Priorytet 4, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.

Strona projektu:
isd.gig.eu

 

+ 48-32-259-2000