Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych skrócona nazwa HTRPL

Określenie wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR

Skład Konsorcjum:
Akademia Górniczo-Hutnicza - lider
Główny Instytut Górnictwa
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Instytut Nawozów Sztucznych
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
PROCHEM S.A.
TAURON Polska Energia S.A.
Uniwersytet Warszawski
KGHM Polska Miedź S.A.
Politechnika Śląska
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu:
03.09.2012 – 02.03.2015

Okres realizacji zadania badawczego w GIG (etap 12):
03.09.2012 - 02.03.2015

Tytuł etapu 12 (GIG):
Określenie wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR.

Kierownik Części Zadania Badawczego:

prof. dr hab. Adam Smoliński

+ 48-32-259-2000