Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - projekt badawczy nr 6

"Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"

Skład Konsorcjum:
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Lider
Główny Instytut Górnictwa
Instytut Tele- i Radiotechniczny
Politechnika Śląska – Wydział Górnictwa i Geologii
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Martach-Plus" Marcin Mistarz Spółka Jawna

Kierownik części projektu badawczego GIG:

nieaktualne dane

Okres realizacji:
02.04.2012 – 30.09.2013

+ 48-32-259-2000