Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - projekt badawczy nr 7

"Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego"

AKRONIM: RATOW-7

Kierownik Projektu:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Skład Konsorcjum:
Akademia Górniczo – Hutnicza – Lider
Główny Instytut Górnictwa
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A.
EC Project sp. z o.o.
M&A Capital Sp. z o.o.
Ex Solution Adrian Skrobek
Profil Met sp. j. K. Jasiński, Ł. Leiter

Kierownik części projektu badawczego GIG:

nieaktualne dane

Okres realizacji projektu:
01.04.2012 – 30.11.2015

Okres realizacji części projektu przez GIG:
etapy nr 12 i 19: 01.11.2012 - 31.08.2015

+ 48-32-259-2000