Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - projekt badawczy nr 8

"Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych"

Skład Konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa - Lider
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Akademia Górniczo - Hutnicza
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
HASO S.C.   J. Macioszek & A. Paszek

Kierownik projektu badawczego:

nieaktualne dane

, prof.GIG

Okres realizacji:
01.04.2012 – 31.03.2014

+ 48-32-259-2000