Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - zadanie badawcze nr 1

"Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją"

Skład Konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa - Lider
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Kompania Węglowa S.A.
Katowicki Holding Węglowy S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

, prof.GIG

Termin realizacji:
01.09.2011 – 31.08.2012

Wiecej informacji:
www.nokazana.gig.eu

+ 48-32-259-2000