Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - zadanie badawcze nr 2

"Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"

Skład Konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa - Lider
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Akademia Górniczo - Hutnicza
Kompania Węglowa S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kierownik zadania badawczego:

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krause

, prof. GIG

Okres realizacji:
01.10.2011 – 30.09.2013

+ 48-32-259-2000