Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - zadanie badawcze nr 3

"Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"

Skład Konsorcjum:
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk – Lider
Główny Instytut Górnictwa
Akademia Górniczo – Hutnicza
Kompania Węglowa S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kierownik części zadania badawczego GIG:

nieaktualne dane

Okres realizacji:
01.10.2011 – 31.03.2013

+ 48-32-259-2000