Wykorzystanie parametrów mechanizmu ognisk wstrząsów w modelowaniu numerycznym stanu naprężeniowo-deformacyjnego w strefach zagrożenia sejsmicznego

Symbol projektu:
N N524 3608 38

Termin realizacji:
22.03.2010 - 21.03.2013

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Krystyna Stec

+ 48-32-259-2000