Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050

Nr projektu:
POIG 01.0101-24-028/09-00

Kierownik projektu w GIG:

nieaktualne dane

Okres realizacji:
09.03.2009 – 30.09.2012

Konsorcjum realizujące projekt:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

+ 48-32-259-2000