Zdobądź zawód z przyszłością – audytora energetycznego

Nr projektu:
POKL.08.01.01-24-325/10-00

Termin realizacji:
01.10.2011 – 30.09.2013

Kierownik projektu:

nieaktualne dane

Lider:
Samorząd Województwa Śląskiego – Wojewódzki Urząd Pracy

Priorytet VIII, Działanie 8.1

Strona projektu:
www.audytorenergetyczny.gig.eu

+ 48-32-259-2000