AIR-TRITIA

Jednolity system ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w zurbanizowanych obszarach regionu TRITIA

Projekt AIR TRITIA ma na celu zwiększenie zdolności zarządzania jakością powietrza dla sektora publicznego poprzez opracowanie jednolitej bazy danych informacji przestrzennej, wprowadzając równocześnie nowe narzędzia do zarządzania i prognozowania zanieczyszczenia oraz strategii jakości powietrza.

Wspólne oraz przemyślane podejście do zarządzania jakością powietrza na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich będzie opierać się o szczegółowe modelowanie matematyczne oraz weryfikację różnych rodzajów pomiaru przy wykorzystaniu superkomputerów. Projekt pozwoli również na określenie sposobu przekazywania informacji w różnych terytoriach, określenie środków służących ograniczeniu emisji oraz opracowanie propozycji zmian w przepisach prawnych dotyczących jakości powietrza.

Link do projektu:
interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html

Kierownik projektu:
Profesor Petr Jančík

Okres realizacji:
01.06.2017 r. - 31.05.2020 r.

Partnerzy projektu:

 • VŠB - Technical university of ostrava (CZ)
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością (PL)
 • University of Žilina (SK)
 • GIG (PL)
 • IMGW (PL)
 • ACCENDO - centre for science and research, institute (CZ)
 • Rybnik (PL)
 • Ostrava (CZ)
 • Žilina (SK)
 • Opole (PL)
 • Opava (CZ)

Całkowity budżet projektu wynosi 2 576 623 EUR i jest wspierany przez program Interreg Central Europe finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

+ 48-32-259-2000