AWAIR

Środowiskowo zintegrowana wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej

 

Termin realizacji projektu:
01.09.2017 - 31.08.2020

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

 

Nr projektu
CE1226

Opis projektu:
Celem projektu AWAIR jest poprawa zdolności zarządzania środowiskiem w miejskich obszarach funkcjonalnych zlokalizowanych na terenie Europy Środkowej, poprzez przyjęcie wspólnych, transgranicznych środków zaradczych i strategii umożliwiających ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie ludzi.

W ramach projektu opracowane zostaną wytyczne obejmujące działania łagodzące i adaptacyjne związane z występowaniem zanieczyszczeń powietrza, a także monitorowanie skuteczności tych działań na każdym z miejskich obszarów funkcjonalnych. AWAIR ma również na celu promowanie innowacyjnych podejść zapobiegawczych poprzez wprowadzanie nowych parametrów (np. pył ultradrobny, black carbon) oraz systemów monitoringu i prognozowania jakości powietrza.

Partnerzy projektu:
W skład konsorcjum projektu wchodzi 8 partnerów reprezentujących 5 państw: Włochy, Niemcy, Węgry, Austria, Polska oraz 5 partnerów stowarzyszonych. Liderem projektu jest Regional Agency for the prevention, environment and energy in Emilia-Romagna Region (IT).

Partnerami w projekcie są:

  • LP - Regional Agency for the prevention, environment and energy in Emilia Romagna Region (IT)
  • PP2 -  National Interuniversity Consortium for Environmental Sciences (IT),
  • PP3 - Miasto Parma (IT),
  • PP4 - Miasto Budapeszt -  dystrykt Zugló (HU),
  • PP5 - Miasto Katowice (PL),
  • PP6 - Główny Instytut Górnictwa (PL),
  • PP7 - Miasto Gratz (AT),
  • PP8 - Helmholtz Zentrum München – German Reasearch Center for Environmental Health (DE).

Strona projektu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AWAIR.html

 

Całkowity budżet projektu wynosi 1 936 342 EUR i jest wspierany przez program Interreg Central Europe finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

+ 48-32-259-2000