B-TEAM

Brownfield Policy Improvement Task Force

Opis projektu:
Głównym celem projektu B-TEAM jest usprawnienie regionalnych działań dotyczących terenów poprzemysłowych poprzez transfer najlepszych dostępnych praktyk w tym obszarze.

Projekt jest skoncentrowany na wypracowaniu przyszłych zmian w politykach regionalnych dotyczących postępowania z terenami poprzemysłowymi poprzez przedstawienie najlepszych metod, strategii i narzędzi związanych z przywróceniem tych terenów do obrotu.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • identyfikacja najlepszych praktyk sprzyjających rozwojowi terenów poprzemysłowych w regionach partnerów projektu,
  • zacieśnienie współpracy międzyregionalnej,
  • promocja ochrony dziedzictwa kulturalnego na terenach zdegradowanych lub poprzemysłowych.

Projekt B-TEAM pomoże także efektywniej przeprowadzić procesy inwestycyjne z propozycją zmian w uregulowaniach prawnych, procedurach administracyjnych
i instrumentach finansowych, stymulujących zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, wykorzystując w praktyce rozwiązania krajowe i zagraniczne.

Transfer najlepszych praktyk dostarcza unikalną okazję poprawy polityk regionalnych w obszarze terenów poprzemysłowych poprzez wykorzystanie doświadczeń „starych” i „nowych” państw UE.

Koordynator projektu:
Belfast City Council

Partnerzy projektu:
Belfast City Council
Hajdu-Bihar County Council
City of Oulu-Technical Centre
Sevilla Global-Urban Agency for Comprehensive Development Seville City Council
Municipality of Torino
Municipality of Dresden - City Planning Office
Vilnius City Municipal Government
The City Hall of Ruda Śląska
Dublin City Council
Central Mining Institute
Agricultural Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein
Leibniz Institute of Ecological and Regional Development
Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research
University of Torino

Kierownik projektu w GIG:

dr inż. Jacek Grabowski

Okres trwania projektu:
01.01.2010 - 31.12.2012

+ 48-32-259-2000