BATCo

Baltic-Adriatic transport cooperation – BATCo (Współpraca Bałtycko-Adriatycka w dziedzinie transportu)

Czas trwania projektu:
36 miesięcy (Marzec 2010 - Luty 2013)

Koordynator projektu:
Regional Government of Carinthia - Department for Economic Law and Infrastructure

Kierownik Projektu w GIG:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

Partnerzy:
Austria:

 • LP       "Regional Government of Carinthia - Department for Economic Law and Infrastructure"
 • PP2     Development Agency of Carinthia
 • PP3     Internationalisierungscenter Steiermark GmbH
 • PP4     "Office of the state government of Styria - Department FA18A Transport planning"

Włochy:                     

 • PP5     Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology
 • PP6     Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL)
 • PP7     "Aries Special Agency of the Chamber of Commerce,  Industry, Craft and Agriculture of Trieste"
 • PP8     Regional Chambers of Commerce of Veneto Region
 • PP9     Port Authority of Trieste
 • PP10   Ministry for the Environment, Land and Sea
 • PP11   "Autonomous Region Friuli Venezia Giulia -  Central Directorate for mobility and transport infrastructures"

Polska:

 • PP12   Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała
 • PP13   Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
 • PP14   Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 
 • PP15   Instytut Morski w Gdańsku
 • PP16   Główny Instytut Górnictwa

Republika Czeska

 • PP17   The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Słowacja:

 • PP18   Transport Research Institute, JSC.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest: rozwój transportu, a zwłaszcza „zielonego transportu” na osi Bałtyk –Adriatyk, poprzez promocję rozwoju transportu kolejowego. Z tego powodu główne zadania projektu kładą szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

 • Uaktualnienie osi połączeń kolejowych na linii Bałtyk –Adriatyk oraz poprawę przepustowości transportu kolejowego;
 • Ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie negatywnych
  efektów związanych z transportem samochodowym na rzecz kolejowego;
 • Zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia w sektorze transportu, co pozwoliłoby na wzmocnienie sytuacji ekonomicznej;

Wyniki projektu pozwolą na: opracowanie zharmonizowanej bazy aktualnych danych związanych z transportem, określenie potencjału „zielonego” transportu, opracowanie modelu transportu, analizę istniejącej infrastruktury transportowej i usług z nią związanych z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych, identyfikacji wpływu transportu na środowisko naturalne oraz opracowania modelu pozwalającego na redukcję zagrożeń transportu dla środowiska, identyfikacji potencjału przedsiębiorstw i możliwości stymulowania współpracy międzynarodowej na całej osi Bałtyk-Adriatyk.
Jednocześnie wyniki projektu pozwolą na poprawę możliwości wdrażania oraz ułatwienie i przyspieszenie niezbędnych reform politycznych oraz procesu podejmowania decyzji dotyczących transportu na osi Bałtyk-Adriatyk. Pozwolą również na określenie i pokonanie istniejących barier dla rozwoju transportu, czego skutkiem będzie przyspieszenia skoordynowanych inwestycji w infrastrukturę oraz w zrównoważony transport. Istotnym aspektem będzie także ułatwienie i polepszenie współpracy między przedsiębiorstwami na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, co pozwoli na poprawę infrastruktury transportu oraz usług z nim związanych.

+ 48-32-259-2000