CEReS

Współprzetwarzanie odpadów kopalnianych i elektronicznych: Nowe zasoby dla zrównoważonej przyszłości

 

Termin realizacji projektu:
01.07.2016 - 30.06.2019

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:
Zakład Monitoringu Środowskia
dr inż. Joanna Całus Moszko

 

Projekt CEReS ma na celu wprowadzenie szeregu udoskonaleń technologicznych, które zmniejszą ryzyko związane z zarządzaniem składowanymi odpadami pogórniczymi z produkcji węgla kamiennego i pochodzącymi z bieżącej produkcji  (kwaśne odcieki AMD) oraz odpadami PCB, pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Główną koncepcją projektu CEReS jest  współprzetwarzanie odpadów pogórniczych i elektronicznych. Proces ten koncentruje się na wytworzeniu roztworu ługującego (lixiviant) z odpadów pochodzących z procesów wzbogacania węgla kamiennego (kwaśne odcieki AMD), który będzie wykorzystywany do ekstrakcji metali z płytek obwodów drukowanych (PCB). Jest to nowatorskie podejście, mające na celu identyfikację i asymilację materiałów odpadowych oraz odzysk metali i innych surowców o wysokiej wartości.

   
   

Projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum (Wielka Brytania, Polska, Francja, Belgia). Finansowane z RFCS.

+ 48-32-259-2000