CHARPHITE

Karbonizat jako substytut naturalnego grafitu w technologiach "zielonej energii"

 

Czas realizacji projektu:
01.06.2016 – 31.05.2019

Kierownik projektu:
Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

 

Partnerzy Projektu:

Portugalia- University of Porto- Faculty of Sciences (UP Portugalia- REQUIMTE (Rede de Química e Tecnologia) -Associação (RQE)
Portugalia - Pegop – Energia Eléctrica, SA (PGP
Argentyna - University of Buenos Aires (UBA)
Rumunia - University "Constantin Brancusi" of Targu Jiu (UCB): Rumunia - University POLITEHNICA of Bucharest (UPB)
Polska - Główny Instytut Górnictwa (GIG)
Polska - CARBO-GRAF Sp. z o.o (CBF)
RPA - University of Johannesburg (UJ)

 

Projekt dotyczy możliwości pozyskania karbonizatów z popiołów lotnych i dennych ze spalania węgla, pochodzących z bieżącej produkcji oraz  zdeponowanych na składowiskach, jako substytutu naturalnego grafitu, w technologiach „zielonej energii”. Projekt obejmuje innowacyjne metody i technologie odzysku oraz przekształcenia karbonizatów pozyskanych z popiołów w wysokojakościowe materiały w różnych zastosowaniach. Pozwala to na zastąpienie naturalnego grafitu jego substytutem. Projekt przewiduje wykorzystanie w sposób bezpieczny dla środowiska, różnych rodzajów popiołów ze spalania węgla, w celu odzysku z nich koncentratów karbonizatów a następnie zastosowanie ich jako prekursora do produkcji materiałów kompozytowych z tlenkami metali, w zastosowaniach jako katalizatory do produkcji zrównoważonej energii: reakcji wydzielania wodoru (HER), reakcji wydzielania tlenu (OER), reakcji redukcji tlenu (ORR) dla technologii ogniw paliwowych i rozkładu wody (jednoczesna produkcja O2 i H2 ). Projekt ma również dodatkowy cel związany z oceną zasobów naturalnego grafitu. Zakłada pobranie i  scharakteryzowanie próbek właściwości technologicznych grafitów naturalnych w krajach będących członkami konsorcjum oraz porównanie tych własności z  własnościami otrzymanych wydzielonych karbonizatów i poddanych procesowi grafityzacji. Realizacja projektu pozwoli na ocenę możliwości ochrony naturalnych zasobów  grafitu poprzez wykorzystanie jego substytutu. 

 

Projekt obejmuje następujące zadania:

  • WP0 Przygotowanie działań do rozpoczęcia realizacji projektu
  • WP1 Pobór próbek i charakterystyka popiołów lotnych, dennych i naturalnego grafitu
  • WP2 Wzbogacanie i grafityzacja karbonizatów
  • WP3 Określenie właściwości technologicznych materiałów węglowych
  • WP4 Zastosowanie grafityzowanych karbonizatów 

+ 48-32-259-2000