COALBYPRO

Innowacyjne zarządzanie produktami ubocznymi ze spalania węgla prowadzące również do redukcji emisji CO2

 

Źródło finansowania: RFCS – 2016 (Fundusz Badawczy Węgla i Stali)

Okres realizacji projektu:
01.07.2017 - 30.06.2020

Lider projektu: Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (CERTH) / Grecja

Partnerzy:

  • UJV Rez, a.s. (UJV) – Czechy
  • Vyzkumny Ustav Pro Hnede Uhli AS (VUHU) – Czechy
  • Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Polska
  • Vysoka Skola Chemicko-Technologicka v Praze – Czechy
  • Technische Universitaet Bergakademie Freiberg - Niemcy

Opis: 
Prowadzone w elektrowniach i elektrociepłowniach procesy przetwarzania paliw kopalnych na energię wiążą się z produkcją dużych ilości odpadów, nazywanych ogólnie ubocznymi produktami spalania.
Popioły lotne, należące do ubocznych produktów spalania, są wykorzystywane  mi. in.: w budownictwie – jako dodatki do betonów, w drogownictwie – do wzmocnienia gruntów słabych, w górnictwie – do podsadzek samozestalających.
Alternatywnym sposobem przetwarzania popiołów lotnych może być synteza materiałów sorpcyjnych (zeolitów)  i wykorzystanie ich do sekwestracji CO2.
Biorąc pod uwagę, że procesy spalania węgla emitują dużą ilość CO2, wykorzystanie do jego wychwytywania popiołu lotnego i/lub wytworzonego z niego zeolitu stanowi jedną z istotnych metod czystych technologii węglowych (CCS).
W niniejszym projekcie zostanie przeprowadzone badanie laboratoryjne i przemysłowe w zakresie mineralnej sekwestracji CO2 w popiołach lotnych oraz w  zeolitach z nich wytworzonych. Produkty po sekwestracji zostaną zbadane pod kątem możliwości  ich zagospodarowania. Ostatecznym celem projektu jest  minimalizacja oddziaływania na środowisko procesu spalania węgli kamiennych oraz zarządzanie środowiskowe kopalnią węgla po jej zamknięciu.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stroniewww.coalbypro.eu

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka,
tel.: 32 259 21 64,  e-mail: bbialecka@gig.eu              

+ 48-32-259-2000