CoalTech2051

Działania Wspomagające RFCS w zakresie europejskich badań naukowych w obszarze węgla w świetle celów polityki UE do roku 2050 oraz globalnych kierunków wykorzystania węgla

 

 

 

Termin realizacji projektu:
01.06.2018 - 31.05.2020

Kierownik projektu:
dr inż. Aleksandra Koteras
Tel: +32 259 2602
akoteras@gig.eu

Partnerzy projektu:

  • IEA COAL RESEARCH LIMITED, Wielka Brytania
  • ASSOCIATION EUROPEENNE DU CHARBON ET DU LIGNITE (EURACOAL), Belgia
  • GLOWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
  • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, Grecja

Opis projektu:

„Transformacja energetyczna" stwarza nowe wyzwania, ale także nowe możliwości wykorzystania węgla w Unii Europejskiej - z niższymi emisjami CO2. Projekt stanowi odpowiedź na aktualne wymogi polityki UE. Będzie promować wiedzę uzyskaną z programu badawczego RFCS i wymieniać doświadczenia z międzynarodową społecznością badawczą. Celem projektu jest opracowanie wraz z interesariuszami strategicznej agendy badawczej dla Funduszu Badawczego Węgla i Stali, która jest spójna z wizją Unii Energetycznej UE na 2050 r. oraz ustanowienie Europejskiej Sieci Czystych Technologii Węglowych, która uzupełni platformy Komisji Europejskiej wspierające transformację energetyczną w regionach węglowych. Zadaniem partnerów projektu będzie zorganizowanie warsztatów dla międzynarodowej społeczności, tak aby możliwe było promowanie wiedzy zdobytej dzięki projektom badawczym RFCS jak również uczenie się od innych aby lepiej zrozumieć potrzeby światowego przemysłu węglowego.

Celami projektu jest: rozpowszechnianie i promowanie wyników projektów realizowanych w ramach Programu RFCS, opracowanie i przedstawienie w raporcie agendy strategicznego programu badań we współpracy z Grupą Doradczą ds. Węgla RFCS, która pomoże ustalić przyszłe priorytety badawcze w programie badawczym RFCS jak również ustanowienie Europejskiej Sieci Czystych Technologów Węglowych, która umożliwiłaby promocję i sukces Programu po zakończeniu projektu.

Strona projektu: https://coaltech2051.eu

+ 48-32-259-2000