EFFECT

Platforma dialogu w dziedzinie efektywności energetycznej i zasobów w regionie Morza Bałtyckiego

Termin realizacji projektu:
IX.2012 - VIII.2015

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

nieaktualne dane

Strona internetowa projektu:
http://actclean.gig.eu/pl/effect/effect/

+ 48-32-259-2000