EXPRO

Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia

 

Termin realizacji: 01.07.2014-31.12.2017

Ogólne założenia projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego o akronimie EXPRO został zgłoszony do konkursu Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) we wrześniu 2013r. Projekt uzyskał wysokie noty od recenzentów i dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Research Fund for Coal and Steel (RFCS). 

Zasadniczym celem projektu EXPRO jest opracowanie narzędzi i środków, które pozwolą wprowadzić działania ograniczające zniszczenia infrastruktury kopalnianej wywołane wybuchem metanu, a szczególnie zniszczenia urządzeń o znaczeniu krytycznym, a także pozwolą określić przyczyny wybuchów. Cel ten zostanie osiągnięty trzema różnymi, uzupełniającymi się metodami:

  • Lepsze zrozumienie mechanicznego i termicznego oddziaływania wybuchu metanu i trójwymiarowego rozkładu tego oddziaływania poprzez przygotowanie modeli numerycznych wybuchu w różnych geometriach i warunkach wyrobiska górniczego. Modele będą zweryfikowane poprzez doświadczenia w skali rzeczywistej. Pozwoli to wskazać optymalne rozmieszczenie urządzeń o znaczeniu krytycznym, pomoże określić przyczyny wybuchu i wskazać miejsce jego zainicjowania.
  • Opracowanie nowatorskiego systemu monitorowania ciśnienia powietrza umożliwiającego rejestrację informacji, które mogą pomóc w badaniach powypadkowych, szczególnie we wskazaniu miejsca zainicjowania wybuchu.
  • Walidacja pewnych typów zapór automatycznych stosowanych obecnie w krajach Europy Wschodniej jako potencjalnej metody ograniczania skutków wybuchu, ograniczającej oddziaływanie wybuchu, minimalizującej zniszczenia infrastruktury kopalnianej i przeciwdziałającej zainicjowaniu wybuchu wtórnego.

+ 48-32-259-2000