GASDRAIN

Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla

Termin realizacji: 01.07.2014-30.06.2018

Kierownik projektu w GIG:

dr hab. inż. Janusz Makówka

Opis projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego o akronimie GASDRAIN został zgłoszony do konkursu Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) we wrześniu 2013r. Projekt uzyskał wysokie noty od recenzentów i dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Research Fund for Coal and Steel (RFCS). 

Górnictwo węgla kamiennego w Europie coraz częściej podejmuje eksploatację głęboko zalegających pokładów węgla, napotykając na rosnące zagrożenie metanowe i zwiększoną emisję metanu do wyrobisk górniczych.  

Obecnie stosowane w europejskich kopalniach metody odmetanowania są niewystarczająco skuteczne aby zwalczać rosnące zagrożenia. Dlatego aby zwiększyć bezpieczeństwo i osiągać zakładane parametry produkcyjne węgla w większości europejskich złóż koniecznym jest opracowanie innowacyjnych technik kontroli emisji gazu oraz jego ujmowania.
Głównym celem projektu GASDRAIN jest zbadanie technik stymulacji otworów drenażowych i opracowanie nowoczesnych oraz ulepszonych technologii odmetanowania pokładów węgla, które przełamią istniejące bariery technologiczne pomagając podnieść poziom bezpieczeństwa oraz produkcję węgla w kopalniach.

Należy jednak podkreślić, iż nie jest możliwe opracowanie uniwersalnego rozwiązania, które mogłoby być bezpośrednio zastosowane w każdych warunkach górniczych, we wszystkich pokładach węgla.

Dlatego celem projektu jest zbadanie możliwości zastosowania następujących technik stymulacji otworów drenażowych:

  • szczelinowania hydraulicznego, które było z powodzeniem stosowane w górnictwie otworowym węglowodorów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
  • nowatorskie techniki stymulacji pokładów takie jak: kawitacja w otworach rurowanych i nierurowanych (open or cased hole cavitation), które były z sukcesem stosowane przy stymulacji otworów eksploatacyjnych metanu (CBM) w miękkich węglach o niskiej zwięzłości w zagłębiu San Juan, Colorado, USA;
  • wycinanie wodą pod wysokim ciśnieniem szczelin (kołnierzy) wokół otworu, które zostały przebadane i uznane za skuteczne w zwalczaniu wyrzutów gazu w niektórych zagłębiach chińskich;
  • wykorzystanie materiałów wybuchowych do stymulacji pokładów węgla i skał otaczających,

przy wykorzystaniu: eksperymentów laboratoryjnych, modelowania numerycznego oraz bezpośrednich testów i situ opracowanych technik, w różnych warunkach górniczych, celem osiągnięcia założeń projektu.

+ 48-32-259-2000