Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL

Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL

Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów

Tytuł projektu PL:
Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL

Numer rejestracyjny projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384

Czas trwania:
1. 4. 2018 – 31. 3. 2019

Koordynator projektu
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra metalurgie a slévárenství

Kierownik projektu:
doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.

Partnerzy projektu:

  • Politechnika Częstochowska
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Główny Instytut Górnictwa  Katowice

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Czechy - Polska za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.

Typ projektu:|
mikroprojekt typu C

Celem projektu jest przekazanie dobrych praktyk z obszaru eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych oraz ich wpływu na środowisko poprzez wspólnie stworzony wystawę objazdową  surowców mineralnych, oraz produktów CZ i PL, które zostaną przedstawione w warsztatach zarówno w Czechach i w Polsce. Intensywna współpraca pomiędzy VŠBTUO a Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Śląskim i GIG Katowice będzie prowadzona na podstawie specyfiki regionów przemysłowych i z wykorzystaniem wspólnej historii technicznej dot. obszarów górskich czesko-polskiego pogranicza.

 

+ 48-32-259-2000