HUGE 2

Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru – aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe – Eenvironmenta and Safety Aspects)

Wykaz partnerów współrealizujących projekt:
Główny Instytut Górnictwa – Polska – Koordynator
Politechnika Śląska - Polska
Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, v.v.i. – Republika Czeska
Institut National de l’environnement industriel et de risques - Francja
Kompania Węglowa S.A. - Polska
Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. - Polska
UCG Engineering Ltd - UK
 
Cel projektu:
Projekt jest trzyletnim projektem badawczym współfinansowanym przez Komisję Europejska  w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel). Stanowi on kontynuację zakończonego w 2010 roku projektu HUGE, badającego możliwość podziemnego zgazowania węgla (PZW) ukierunkowanego na produkcję wodoru.
Zakres merytoryczny projektu HUGE2 skupiony jest na aspektach środowiskowych i bezpieczeństwa związanych z procesem podziemnego zgazowania węgla. Prace badawcze obejmują najistotniejsze kwestie środowiskowe wynikające z realizacji procesu PZW, takie jak zanieczyszczenie podziemnych zbiorników wodnych oraz potencjalne wycieki wybuchowych i trujących gazów do górotworu w pobliżu georeaktora. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również ocena ryzyka technicznego i ekologicznego.
Cele projektu HUGE2 obejmują eksperymentalną weryfikację możliwości produkcji wodoru w procesie podziemnego zgazowania pokładów węglowych, których eksploatacja metodami klasycznymi jest niemożliwa, zwłaszcza głębokich pokładów węglowych w kopalniach planowanych do zamknięcia. Celem projektu jest realizacja procesu z natury niestabilnego w sposób kontrolowany i bezpieczny, poprzez opracowanie i zastosowanie zaawansowanego i innowacyjnego systemu monitoringu i sterowania.
Projekt ma się przyczynić do opracowania innowacyjnej metody produkcji wodoru z węgla w procesie podziemnego zgazowania węgla, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i bezpieczeństwa m.in. poprzez opracowanie innowacyjnego rozwiązania telemetrycznego monitoringu środowiskowego dla kontroli i sterowania procesem PZW, zastosowanie matematycznego modelowania dla prognozowania ewentualnych wycieków z georeaktora i barier reaktywnych dla zapobiegania wyciekom oraz opracowanie systemu obserwacji kawerny po zakończeniu procesu PZW.
 
Termin realizacji projektu:
01.07.2011-30.06.2014

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:
Główny Instytut Górnictwa

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
e-mail: kstanczyk@gig.eu
tel. 32 259 22 67

Strona projektu:
huge.gig.eu

+ 48-32-259-2000