I²Mine

Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości

Termin realizacji projektu:
lata 2011 - 2015

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

DYREKTOR
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
e-mail: sprusek@gig.eu
tel. 32 259 26 01

+ 48-32-259-2000