METHENERGY PLUS

Odzysk i wykorzystanie metanu do celów energetycznych i chemicznych w kopalniach węgla

Termin realizacji projektu:
01.07.2017 - 30.06.2020

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni
dr hab. Przemysław Bukowski
e-mail: pbukowski@gig.eu
tel. 32 259 23 39

 

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął współrealizację projektu pod nazwą „Odzysk i wykorzystanie metanu do celów energetycznych i chemicznych w kopalniach węgla”, akronim: METHENERGY +, kierowanego przez zespół z Uniwersytetu w Oviedo w Hiszpanii.

Jego celem jest rozwój metod zwiększenia efektywności wykorzystania metanu wentylacyjnego ujmowanego w działających, i ujęcia oraz wykorzystania metanu z zamkniętych kopalń węgla kamiennego w GZW. W części projektu realizowanej i kierowanej przez GIG wykorzystywane będą różnorodne metody badawcze stosowane głównie w geologii, hydrogeologii, i geomechanice, w tym badania procesów związanych z zatapianiem kopalń i gromadzeniem metanu w wyrobiskach górniczych, a także innowacyjne metody badania środowiska skalnego w skali laboratoryjnej wykorzystujące unikalną w skali światowej aparaturę badawczą. Badania hydrogeologiczne i ocena zasobów metanu wolnego w kopalniach likwidowanych zmierzające do optymalizacji procesu przyszłego wydobycia i wykorzystania metanu będą wspomagane przez metody modelowania komputerowego. Prace w projekcie obejmują ocenę koncentracji i przepływu metanu w różnych warunkach  geologicznych i ruchu zakładu górniczego oraz zaprojektowanie możliwie najbardziej efektywnego procesu separacji czynników, wykorzystywanych zarówno w procesie bezpośredniego spalania metanu, jak i do produkcji substancji chemicznych, takich jak wodór czy metanol. W efekcie  realizacji projektu zaproponowane zostanie zintegrowane podejście służące optymalizacji  wykorzystania metanu wentylacyjnego  i jego pełny odzysk. Projekt realizowany jest w ramach Fundusz Badawczego Węgla i Stali  przez międzynarodowe konsorcjum jedenastu jednostek z Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czech, Grecji, Słowenii i Szwecji.

+ 48-32-259-2000