MISSTER

Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka

Termin realizacji:
07.2010 - 06.2013

Kierownik projektu w GIG:

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

, prof. GIG

+ 48-32-259-2000