Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie ukraińskim

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie ukraińskim

Termin realizacji:
01.03.2018 - 31.07.2018

Kierownik projektu:
dr inż. Aleksandra Koteras
e-mail: akoteras@gig.eu
tel. 32 259 26 02

 

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z uczestników projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w ukraińskim sektorze wydobywczym” koordynowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organization). Projekt współfinansowany jest  przez Rząd Kanady. 

Jego głównym celem jest ograniczenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych w| ukraińskim przemyśle wydobywczym poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych polityk bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych o międzynarodowe standardy oraz budowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa.

Projekt potrwa do marca 2020 i  realizowany jest etapowo. Pierwszym z nich było przeprowadzenie w marcu 2018r. szkoleń podstawowych z zakresu oceny ryzyka zawodowego oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy – mówi dr Aleksandra Koteras z Głównego Instytutu Górnictwa, uczestniczka międzynarodowej  grupy ekspertów  realizujących szkolenia.   Prowadzone  one były w dwóch lokalizacjach,  w kopalni  Sukha Balka w Krzywym Rogu i  kopalni Stepowa w Litowiżu. Obejmowały szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego w wybranych lokalizacjach wizytowanych kopalń. W szkoleniu tym brali udział przedstawiciele górnictwa odkrywkowego i podziemnego, nie tylko węgla,  ale też rud żelaza i uranu, nafty i gazu.

+ 48-32-259-2000