PORANO

Międzynarodowy projekt pod tytułem badanie wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka i środowisko naturalne, realizowany w Głównym Instytucie Górnictwa w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

Naturalna promieniotwórczość podwyższona w rezultacie procesów technologicznych (TENORM) dotyka wielu aspektów życia. Wiąże się z nią głównie narażenie zawodowe. Może również stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi przebywających w pobliżu terenów, na których składowane są materiały TENORM, jak roślin i zwierząt. Z każdym rodzajem TENORM wiąże się inny scenariusz powstawania zagrożenia radiacyjnego.

Najważniejszym efektem realizacji projektu będzie obiektywny, wynikający z uzyskanych rezultatów badań, sposób oceny zagrożenia pracowników i środowiska naturalnego powodowanego przez materiały TENORM. Rozwój metod i strategii pomiarowych stanowić będzie bazę dla unifikacji i optymalizacji krajowego systemu monitoringu zagrożeń radiacyjnych, zarówno ze względu na wymagania techniczne jak i prawne.

Koordynator:
Główny Instytut Górnictwa  (koordynator:

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

kierownik merytoryczny:

dr hab. Bogusław Michalik

)

Partnerzy norwescy:
Institute for Energy Technology (IFE)
Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA)

Partner polski:
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Warszawa

Okres trwania:
06.11.2009 - 31.12.2011

+ 48-32-259-2000