ROCD

Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy

Termin realizacji projektu:
01.07.2017 - 30.06.2020

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:

Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Oceny Ryzyka
dr inż. Andrzej Walentek
e-mail: awalentek@gig.eu
tel. 32 259 24 29

 

Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego o akronimie ROCD został zgłoszony do konkursu Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS – Research Fund for Coal and Steel) we wrześniu 2016r. Projekt uzyskał wysokie oceny oraz dofinansowanie Komisji Europejskiej – Grant Agreement No 754205.

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanych narzędzi do oceny ryzyka związanego z oddziaływaniem pyłu węglowego na pracowników (w tym metod prognozowania stężenia i parametrów pyłu węglowego), a także ciągłego monitoringu jego parametrów.

Zagrożenie związane z oddziaływaniem pyłu węglowego na zdrowie pracowników kopalń stanowi bardzo istotny problem. W Polsce oddziaływanie pyłu w okresie ostatnich 10-ciu lat było przyczyną 4500 przypadków zachorowań na pylicę (Kalukiewicz,Rojek, 2011). W USA pylica płuc uważana jest za przyczynę 69377 zgonów w okresie od 1970 do 2004 roku i została ona zdiagnozowana u prawie 8% górników, ze stażem pracy dłuższym niż 25 lat (Colinet i inni, 2010).

Obecnie określanie ryzyka związanego z oddziaływaniem pyłu węglowego przeprowadzane jest w oparciu o krajowe lub regionalne analizy epidemiologiczne.

Niemniej jednak toksyczność pyłu może znacznie różnić się pomiędzy poszczególnymi zakładami górniczymi, a obecnie nie istnieją procedury jej określania dla danych operacji górniczych.

Dodatkowo prowadzone ostatnio badania wskazują, że występowanie pyłu o frakcji PM2.5 może mieć wpływ na występowanie chorób układu krążenia (MAK, 2012; Cesaroni i inni, 2014). Dlatego też, wydaje się możliwe, że u części górników występują choroby zawodowe, które nie były dotychczas kojarzone z pyłem węglowym. Co więcej nie istnieją badania dotyczące stosowanych obecnie urządzeń odpylających, czy też środków ochrony dróg oddechowych w kontekście ich efektywności w ograniczaniu zagrożenia ze strony pyłów o frakcji PM2.5.

Wyniki projektu obejmować będą opracowanie metod predykcji, procedur badań oraz urządzeń pozwalających na obniżenie zagrożenia pyłowego i w konsekwencji wskaźników zachorowań wśród pracowników kopalń. 

+ 48-32-259-2000