URAKOL

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych

 

Termin realizacji projektu:
01.03.2016 - 31.12.2016

Osoba do kontaktu z ramienia GIG:
Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
mgr inż. Eugeniusz Jędrysik

+ 48-32-259-2000