Warunki i Zastrzeżenia korzystania z witryny gig.eu

Dostęp oraz korzystanie z witryny gig.eu następuje na warunkach oraz z zastrzeżeniami wskazanymi w niniejszej nocie. Łączenie się z witryną gig.eu oraz przeglądanie jej zawartości, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich Warunków i Zastrzeżeń  zawartych w niniejszej nocie. 

Warunki i Zastrzeżenia

  1. Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: GIG-PIB) jest właścicielem witryny internetowej gig.eu (dalej: Witryna).
  2. Informacje zawarte na tej Witrynie są publikowane dla celów informacyjno-promocyjnych, z wyjątkiem sytuacji gdy zamieszczenie informacji jest realizacją obowiązku określonego w przepisach prawa.
  3. Witryna jak również informacje, stanowią wyłączną własność GIG-PIB, które chronione są prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Użytkownik nie  jest upoważniony bez zgody GIG-PIB do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej GIG-PIB lub innych podmiotów.
  4. Witryna internetowa może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności będących w posiadaniu GIG-PIB, lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego zezwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do GIG-PIB  lub innych podmiotów, o ile  przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  5. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek zmian informacji lub ich części zamieszczonych na Witrynie.
  6. GIG-PIB dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne. GIG-PIB nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. GIG-PIB nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu GIG-PIB lub osób trzecich.
  7. GIG-PIB zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania informacji w całości lub w części w każdym czasie.
  8. GIG-PIB jest uprawniony do skorygowania powyższych  Warunków i Zastrzeżeń w każdym czasie. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z bieżącymi  Warunkami  i Zastrzeżeniami.
  9. Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów nie stanowiących części GIG-PIB. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części tej Witryny do witryn należących do podmiotów nie stanowiących części GIG-PIB również są zabronione.
  10. Do rozpowszechniania oraz wykorzystywania informacji lub ich części zamieszczonych na Witrynie stosuje się przepisy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz zasady umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

+ 48-32-259-2000