SaLMaR

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych.

Termin realizacji projektu:
01.09.2012 - 31.08.2015

Kierownik pracy w GIG:

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. INŻYNIERII ŚRODOWISKA
dr inż. Jan Bondaruk
e-mail: jbondaruk@gig.eu
tel. 32 259 24 66

Lider:
Uniwersytet w Falentach

+ 48-32-259-2000