Szkolenia dla studentów kierunku budownictwa w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Projekt szkoleniowy

Czas realizacji projektu: 08.06.2015 - 30.06.2016

Zamawiający: MG

Kierownik projektu: mgr Małgorzata Zielińska
e-mail: mzielinska@gig.eu

+ 48-32-259-2000