Obszary działalności KD " BARBARA"

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową kdbarbara.gig.eu

 

W ciągu 91 lat swego istnienia ukształtowały się zarówno kierunki badawcze, jak i rola Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w systemie bezpieczeństwa pracy w górnictwie, a także w innych gałęziach przemysłu.

Przed drugą wojną światową przedmiotem działań były:

  • bezpieczne wobec metanu i pyłu węglowego materiały wybuchowe - receptury i metody badań,
  • bezpieczeństwo strzelania elektrycznego (z użyciem zapalników elektrycznych),
  • pierwsze badania ograniczenia zasięgu wybuchu pyłu węglowego zaporami przeciwwybuchowymi,
  • rozpoczęcie badań elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych.

 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” posiada aktualnie następującą strukturę:

 

Obszar działalności związany z certyfikacją i oceną zgodności wyrobów realizuje Jednostka Oceny Zgodności. Więcej informacji na gigcert.com

+ 48-32-259-2000