Gospodarcze wykorzystanie terenów poprzemysłowych

Monitoring stanu środowiska terenów poprzemysłowych (w tym pogórniczych) - "stan zerowy" - do podejmowania decyzji o rekultywacji bądź dalszym użytkowaniu

nieaktualne dane

dr inż. Jan Bondaruk

nieaktualne dane

dr Zbigniew Bzowski

nieaktualne dane

nieaktualne dane

nieaktualne dane

nieaktualne dane

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krause

Ocena przydatności terenów przeznaczonych pod zabudowę z punktu widzenia ochrony radiologicznej

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

dr inż. Paweł Zawartka

Opracowanie wniosków na pozwolenia zintegrowane

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

mgr inż. Jerzy Świądrowski

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

dr inż. Jacek Grabowski

dr inż. Krzysztof Gogola

dr inż. Jan Bondaruk

SIA (Sustainability Impact Methodology) - environmental aspect

mgr inż. Krzysztof Korczak

nieaktualne dane

Environmental aspects of post-industrial area revitalization

prof. dr hab. inż. Grzegorz Mutke

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Kotyrba

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

dr inż. Jacek Grabowski

dr inż. Krzysztof Gogola

Opracowanie map akustycznych miast i wybranych terenów zgodnie z dyrektywami UE

nieaktualne dane

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000