Technologie środowiskowe

Technologia otrzymywania zeolitów z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych w kotłach pyłowych

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

Technologia selektywnego wytrącania wodorotlenków metali do produkcji mieszanych tlenków o strukturze ferrytowej

dr inż. Jacek Grabowski

inż. Marcin Grądziel

Zastosowanie barier reaktywnych do usuwania zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych

dr inż. Jacek Grabowski

nieaktualne dane

nieaktualne dane

dr inż. Grzegorz Gzyl

dr Zbigniew Bzowski

Bezpieczne dla środowiska technologie zagospodarowywania osadów ściekowych

prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

dr inż. Jacek Grabowski

Technologia uzdatniania wody

mgr inż. Krzysztof Korczak

dr inż. Paweł Zawartka

Technologia wytwarzania materiałów polimerowych trudnopalnych i antystatycznych

nieaktualne dane

Technologia wytwarzania kompozytów polimerowych trudnościeralnych

nieaktualne dane

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów dla budownictwa drogowego i przemysłowego z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu materiałowego

nieaktualne dane

Technologia zagospodarowywania odpadów pianek poliuretanowych

nieaktualne dane

Technologia demontażu i recyklingu zużytych samochodów

nieaktualne dane

Technologia produkcji uszczelek płaskich wytwarzanych z odpadów PVC

nieaktualne dane

Technologia produkcji zbiorników i rur z żywic zbrojonych włókien

nieaktualne dane

Technologia wytwarzania wysoko napełnionych kompozytów z termoplastyczną lub utwardzalną matrycą polimerową

nieaktualne dane

Technologia wytwarzania profili aluminium-polimer

nieaktualne dane

Technologia oczyszczania wód kopalnianych z radu

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka

dr hab. inż. Stanisław Chałupnik

+ 48-32-259-2000