Archiwum aktualności

2023-04-24

Spotkanie rozpoczynające projekt MAURICE współfinansowany w ramach Programu Interreg Central Europe

Projekt MAURICE ma na celu zwiększenie odporności na zmiany klimatu regionów Europy Środkowej w aspekcie zarządzania miejskimi zasobami wodnymi poprzez wspólne opracowywanie rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu


Czytaj więcej...
2023-04-18

Konferencja Orlen Synthos Green Energy energetyka jądrowa

17 kwietnia 2023 odbyła się konferencja Orlen Synthos Green Energy dotycząca energetyki jądrowej oraz SMR - małych reaktorów modułowych


Czytaj więcej...
2023-04-12

Projekt REM oficjalnie rozpoczęty

REM: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM- to tytuł projektu, który zainaugurowano pierwszym spotkaniem partnerów w Polsce


Czytaj więcej...
2023-04-05

List otwarty do członków Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia metanowego

5 kwietnia 2023r. w siedzibie PGG przedstawiciele górniczych spółek: PGG, JSW i Tauron Wydobycie, w obecności wiceministra Marka Wesołego podpisali list otwarty do członków Parlamentu Europejskiego


Czytaj więcej...
2023-03-30

Sukces pracownika GIG w programie LIDER

Pan dr inż. Krzysztof Samolej ze Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG został beneficjentem XIII edycji programu LIDER


Czytaj więcej...
2023-03-27

Seminarium prezentujące dorobek naukowy profesora Józefa Dubińskiego

24 marca w Teatrze Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium podsumowujące dorobek naukowy i pracę zawodową profesora Józefa Dubińskiego


Czytaj więcej...
2023-03-24

Debata o surowcach krytycznych w Brukseli

Debata o surowcach krytycznych z udziałem profesora Adama Smolińskiego odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli 22 marca br.


Czytaj więcej...
2023-03-14

Nowa książka nt. kopalń węgla kamiennego w Wietnamie

Nakładem wydawnictwa GIG ukazała się monografia pt. Zmiany techniczno-technologiczne i organizacyjne kopalń węgla kamiennego w Wietnamie, której autorami są Marian Turek i Duong Duc Ha


Czytaj więcej...
2023-03-09

Wymagania jakościowe dla paliw stałych – spotkanie naukowców i producentów GIG

Przedstawiciele spółek węglowych i sprzedawców węgla, naukowcy i specjaliści spotkali się 6 marca 2023 roku w GIG, by omówić kwestie związane z nowym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącym wymagań jakościowych dla paliw stałych


Czytaj więcej...
2023-03-02

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023 zakończona

Zakończyła się XXXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej z aktywnym udziałem pracowników GIG


Czytaj więcej...
Fot: nettg

+ 48-32-259-2000