Archiwum aktualności

2023-09-28

Spotkanie Rady Konsorcjum TCS AH w projekcie EPOS oraz warsztaty na temat sejsmiczności górniczej i pogórniczej w Lulei (Szwecja)

We wrześniu 2023 w miejscowości Lulea (Szwecja) odbyło się zorganizowane przez Uniwersytet Technicznych w Lulei (LTU) spotkanie Rady Konsorcjum zarządzającej serwisem tematycznym dotyczącym zagrożeń antropogenicznych (TCS AH)


Czytaj więcej...
2023-09-27

O procesie transformacji na konferencji Welcome, Future w Słowenii

21 września 2023 r., Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Jan Bondaruk prezentował doświadczenia GIG-PIB w procesie transformacji podczas III międzynarodowej konferencji „Pozdrovjlena, prihodost/ Welcome, Future


Czytaj więcej...
2023-09-21

Spotkanie partnerów projektu RADONORM

W dniach 18-21 września 2023 w Ustroniu odbywało się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu RadoNorm, dotyczące naturalnych nuklidów promieniotwórczych w pracy i w środowisku. Uczestniczyło w nim ponad 70 naukowców i praktyków z ponad 20 państw


Czytaj więcej...
2023-09-19

Debata „Polskie drogie do neutralności klimatycznej” na Krynica Forum 2023

Profesor Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego był uczestnikiem debaty „Polskie drogi do neutralności klimatycznej”, zorganizowanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową podczas Krynica Forum 2023


Czytaj więcej...
2023-09-18

Przedstawiciel GIG-PIB reprezentuje Polskę w Komitecie Zarządzającym projektu REMINDENT w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Jan Bondaruk, z-ca Dyrektora GIG-PIB ds. Inżynierii Środowiska został powołany w skład Komitetu Zarządzającego jako przedstawiciel Polski w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych


Czytaj więcej...
2023-09-11

Wizyta pana Zoljargal Jargalsaikhan z Mongolskiego Stowarzyszenia Węglowego

28 sierpnia 2023 gościem w naszym Instytucie był Pan Zoljargal Jargalsaikhan, dyrektor wykonawczy Mongolskiego Stowarzyszenia Węglowego


Czytaj więcej...
2023-08-28

POSTMINQUAKE warsztaty na temat sejsmiczności pogórniczej

W dniach 24-25 sierpnia 2023 w Głównym Instytucie Górnictwa odbywały się warsztaty na temat sejsmiczności pogórniczej, zorganizowane w ramach kończącego się międzynarodowego projektu POSTMINQUAKE


Czytaj więcej...
2023-08-25

Informacja o zmianie nazwy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie nadania Głównemu Instytutowi Górnictwa statusu państwowego instytutu badawczego.


Czytaj więcej...
2023-08-10

Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania w GIG

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonego auditu Główny Instytut Górnictwa utrzymał certyfikację wszystkich wdrożonych systemów zarządzania.


Czytaj więcej...
2023-08-02

Spotkanie polsko - chińskiego konsorcjum projektu HYCOSS na Xi'an Jiaotong University

W dniach 25-27 lipca br. na Uniwersytecie Xi'an Jiaotong w chińskim Xi'an odbyło się spotkanie partnerów projektu HYCOSS


Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000