Archiwum aktualności

2023-04-28

Seminarium naukowe PAN na temat badania zapadlisk w Trzebini

Ponad 70 osób uczestniczyło w seminarium naukowym na temat badania zapadlisk w Trzebini, które 27 kwietnia 2023 r. odbyło się w Głównym Instytucie Górnictwa


Czytaj więcej...
2023-04-24

Współpraca GIG i Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca upowszechniania Idei 3W: woda, wodór, węgiel

21 kwietnia 2023 w siedzibie katowickiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się spotkanie, na którym omówiono potencjalne obszary współpracy GIG i BGK w ramach inicjatywy Idea 3W: woda, wodór, węgiel.


Czytaj więcej...
2023-04-24

Spotkanie rozpoczynające projekt MAURICE współfinansowany w ramach Programu Interreg Central Europe

Projekt MAURICE ma na celu zwiększenie odporności na zmiany klimatu regionów Europy Środkowej w aspekcie zarządzania miejskimi zasobami wodnymi poprzez wspólne opracowywanie rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu


Czytaj więcej...
2023-04-18

Konferencja Orlen Synthos Green Energy energetyka jądrowa

17 kwietnia 2023 odbyła się konferencja Orlen Synthos Green Energy dotycząca energetyki jądrowej oraz SMR - małych reaktorów modułowych


Czytaj więcej...
2023-04-12

Projekt REM oficjalnie rozpoczęty

REM: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM- to tytuł projektu, który zainaugurowano pierwszym spotkaniem partnerów w Polsce


Czytaj więcej...
2023-04-05

List otwarty do członków Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia metanowego

5 kwietnia 2023r. w siedzibie PGG przedstawiciele górniczych spółek: PGG, JSW i Tauron Wydobycie, w obecności wiceministra Marka Wesołego podpisali list otwarty do członków Parlamentu Europejskiego


Czytaj więcej...
2023-03-30

Sukces pracownika GIG w programie LIDER

Pan dr inż. Krzysztof Samolej ze Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG został beneficjentem XIII edycji programu LIDER


Czytaj więcej...
2023-03-27

Seminarium prezentujące dorobek naukowy profesora Józefa Dubińskiego

24 marca w Teatrze Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium podsumowujące dorobek naukowy i pracę zawodową profesora Józefa Dubińskiego


Czytaj więcej...
2023-03-24

Debata o surowcach krytycznych w Brukseli

Debata o surowcach krytycznych z udziałem profesora Adama Smolińskiego odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli 22 marca br.


Czytaj więcej...
2023-03-14

Nowa książka nt. kopalń węgla kamiennego w Wietnamie

Nakładem wydawnictwa GIG ukazała się monografia pt. Zmiany techniczno-technologiczne i organizacyjne kopalń węgla kamiennego w Wietnamie, której autorami są Marian Turek i Duong Duc Ha


Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000