Analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych zaprzestania lub zmiany kierunków odwadniania zakładów górniczych

Analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych zaprzestania lub zmiany kierunków odwadniania zakładów górniczych

 

Kierownik projektu:

Zakład Ochrony Wód
dr inż. Ewa Janson
e-mail: ejanson@gig.eu
tel. 32 259 22 46

 

Termin realizacji: 28.10.2019

Projekt dotyczy analizy wpływu wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych na stan jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze działania PGW Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W projekcie głównym zadaniem jest opracowanie analizy konsekwencji hydrologiczno – gospodarczych zaprzestania lub zmian kierunków odwadniania zakładów górniczych. Analiza będzie uwzględniać specyfikę regionów wodnych na badanym obszarze poddanych długotrwałej presji górnictwa na środowisko wodne. Projekt uwzględnia także elementy planowania w gospodarce wodnej, w tym podział regionów na jednolite części wód powierzchniowych (w tym aktualizację podziału na potrzeby planów gospodarowania wodami).

W ramach przedmiotowej pracy głównym zadaniem będzie oszacowanie udziału w przepływie średnim niskim SNQ wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych. Udział ten powinien zostać oszacowany z uwzględnieniem ilości wód pochodzących z odwodnienia kopalń i wprowadzanych do wód powierzchniowych w 2017 oraz w perspektywie do 2027 i 2050.

+ 48-32-259-2000