INTEGRAPLAN

Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast

Projekt edukacyjny dofinansowywany przez NFOŚiGW

Termin realizacji projektu:
01.11.2017 - 31.10.2019

Kierownik projektu w GIG:

Centrum Rozwoju Kompetencji
mgr Szymon Łagosz
e-mail: slagosz@gig.eu
tel. 32 259 21 90

+ 48-32-259-2000