AMIIGA

Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE

Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas / Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych

Nr projektu
CE32

Kierownik projektu:
Zakład Ochrony Wód
dr inż. Grzegorz Gzyl
e-mail: ggzyl@gig.eu
tel. 32 259 24 54

Okres realizacji
01.09.2016 – 31.08.2019

Opis projektu:
Celem nadrzędnym projektu AMIIGA jest usprawnienie procesu zarządzania oraz podejmowania decyzji w zakresie zanieczyszczonych wód podziemnych w skali miejskiego obszaru funkcjonalnego (FUA).

Projekt AMIIGA koncentruje się na wypracowaniu zintegrowanej strategii oceny, rekultywacji i zarządzania jakością wód podziemnych, na podstawie której opracowanych zostanie siedem „planów operacyjnych” (MAP) dla zdefiniowanych w projekcie miejskich obszarów funkcjonalnych. W ramach projektu zostaną wypracowane i wdrożone zarówno innowacje techniczne (w tym biologiczne metody remediacji), procesowe, jak i organizacyjne usprawniające proces zarządzania zasobami wodnymi w odpowiednich organach administracyjnych.

Projekt zakłada również wypracowanie i przetestowanie w praktyce wspólnego podejścia do angażowania zainteresowanych grup interesariuszy w skali FUA we wspólną pracę na rzecz wypracowania „planów operacyjnych” (MAP).

Rezultaty projektu – korzyści dla regionu:

 • wdrożony system monitorowania wód podziemnych w skali FUA umożliwiający właściwe zarządzanie wodami podziemnymi,
 • opracowanie procedur wspomagania decyzji w zakresie wybranej opcji remediacji wód podziemnych,
 • utworzenie regularnej platformy dla wspólnej koordynacji działań poszczególnych podmiotów z różnych sektorów i poziomów biorących udział w zarządzaniu i monitoringu wód podziemnych w skali FUA.

Partnerzy projektu:
W projekcie uczestniczy 12 partnerów reprezentujących 6 państw: Polska, Republika Czeska, Niemcy, Włochy, Słowenia, Chorwacja oraz 10 partnerów stowarzyszonych. GIG jest koordynatorem całości projektu, Comune di Parma – partnerem odpowiedzialnym za propagowanie wyników.

 

Instytucjami zaangażowanymi w projekcie są:

LP           Główny Instytut Górnictwa (PL)
PP2        Miasto Jaworzno (PL)
PP3        Landeshauptstadt Stuttgart (DE)
PP4        Město Nový Bydžov (CZ)
PP5        Technicka Univerzita v Liberci (CZ)
PP6        Regione Lombardia (IT)
PP7        Politecnico di Milano (IT)
PP8        Comune di Parma (IT)
PP9        Geološki Zavod Slovenije (SI)
PP10      Javno Podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o. o. (SI)
PP11      Sveučilište u Zagrebu, Građevinski Fakultet (HR)
PP12      Vodovod d.o.o. Zadar (HR)

a także 10 partnerów stowarzyszonych:

 • Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. (PL)
 • Regione Emilia Romagna (IT)
 • Hrvatske vode (HR)
 • Mestna občina Ljubljana (SI)
 • Górnośląski Związek Metropolitalny (PL)
 • Krajský úřad Libereckého kraje (CZ)
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje (CZ)
 • Občina Ig (SI)
 • Regierungspräsidium Stuttgart (DE)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (PL)

Partnerstwo projektu AMIIGA zapewnia wyważone połączenie doświadczenia i kompetencji partnerów naukowych i administracyjnych, zarówno w zakresie wiedzy technicznej, jak i w zakresie zarządzania i procedur regulacyjnych. Wspólna praca wszystkich partnerów przyczyni się do podniesienia kompetencji technicznych, a także upowszechnienia wiedzy w zakresie oceny zanieczyszczenia wód podziemnych, co wpłynie na usprawnienie procesu decyzyjnego w skali FUA (miejskiego obszaru funkcjonalnego).

Strona projektu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AMIIGA.html

+ 48-32-259-2000